LOK – Statligt lokalt aktivitetsstöd

LOK ansöks augusti 15:e för första halvåret och 15:e februari efterföljande år.
Gränsen för perioden går vid sista juni .
Ansökan görs via IdrottOnline där er klubb måste vara registrerad.

RF

Kommunala bidrag
Ni bör ta reda på er kommuns bidragsregler kontaktar ert distriktsförbund eller din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan m.m.
Eftersom vi som distrikt är omnämnda på RF hemsida och vi inte har era kommunersregler skulle vi gärna vilja att ni skriver vilka regler som gäller i er kommun i kommentarsfältet nedan.