Lärgrupper SISU


Vad karaktäriserar en lärgrupp?
En lärgrupp är att jämföras med studiecirkeln. Metodiken är
självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt
av varje grupp. Lärandet sker i planerade studier över tid utifrån ett lärande material vilket alla
deltagare har tillgång till. Lärandet sker i lokaler anpassade för lärgruppens arbete. Inom
lärgruppens ram är det önskvärt att lärande sker för aktivitetsledare, organisationsledare,
medlemmar, föräldrar och barnkultur (för barn under 13 år).

För att räknas som en lärgrupp ska följande uppfyllas:
•  Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan
•  Minst tre deltagare inkl. lärgruppsledare
•  Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare
•  Minst en utbildningstimme
Detta går ej att rapportera:
•  Ingen utövande idrottsverksamhet eller reguljär föreningsverksamhet kan godkännas
som rapporteringsbar verksamhet för statsbidrag.

En Guide för cirkelledare har utformats som stöd till dig som är lärgruppsledare. Guiden finns
att hämta på SISU Idrottsutbildarnas hemsida, www.sisuidrotsutbildarna.se
Vad karaktäriserar en lärgrupp?En lärgrupp är att jämföras med studiecirkeln. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt av varje grupp. Lärandet sker i planerade studier över tid utifrån ett lärande material vilket alla deltagare har tillgång till. Lärandet sker i lokaler anpassade för lärgruppens arbete. Inom lärgruppens ram är det önskvärt att lärande sker för aktivitetsledare, organisationsledare, medlemmar, föräldrar och barnkultur (för barn under 13 år). För att räknas som en lärgrupp ska följande uppfyllas: •  Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan •  Minst tre deltagare inkl. lärgruppsledare •  Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare •  Minst en utbildningstimme Detta går ej att rapportera: •  Ingen utövande idrottsverksamhet eller reguljär föreningsverksamhet kan godkännas som rapporteringsbar verksamhet för statsbidrag. En Guide för cirkelledare har utformats som stöd till dig som är lärgruppsledare. Guiden finns att hämta på SISU Idrottsutbildarnas hemsida, http://www.sisuidrottsutbildarna.se/