Verksamhet

Smålands cykelförbund

Smålands Cykelförbund arbetar för att ge distriktes föreningar och cyklister bättre förutsättningar för att utveckla cykelsporten i området.

Vi hoppas självfallet att fler och fler cyklister ser fördelar i att ansluta sig till någon av de småländska cykelföreningarna.

Med rätt aktiviteter för rätt målgrupper kommer vi utveckla och lättare behålla cyklisten i våra klubbar.

Vi tror på att ju fler cyklister som är anslutna till klubbarna desto bättre möjligheter till exempelvis ledarrekrytering, träningsläger och utbildningar.

Detta är bitar som Smålands Cykelförbund kommer att lägga kraft att utveckla framöver.

Som i alla sporter är ledarna den viktigaste kuggen för en fungerande föreningsverksamhet.

Det är viktigt att våra föreningar arrangerar cykeltävlingar och motionsarrangemang så att våra cyklister får många chanser att testa sina krafter.

Detta breddar sporten och gör den mer synlig för allmänheten.