@kontakt

Vill ni kontakta Smålands CF med mail, gå genom er klubb eller Svenska cykelförbundet.

valberedning Mattias Thyr
m@thyr.se

kassör Anders Fransson
aandersrf@hotmail.com

fysisk utdelningsadress
Ejdergatan 12G
59342 VÄSTERVIK

Plusgiro: 6184-6
Bankgiro: 335-5682