Om Smålands Cykelförbund – Verksamhets inriktning

Vi skall hjälpa Smålands cykelklubbar att växa genom att stödja alla deras aktiviteter som främjar intresserade ledare och cyklister.

Just nu har det inte gått att ha något Årsmöte som egentligen skall hållas innan Förbundsmötet. Men hey, det speglar bara samhället nu. Vi letar datum men det blir svårt när säsongen är igång. Perssons kanna är också återfunnen!

Efter klubbkonferensen i slutet av augusti 2013 så fastlades att Småland Cykelförbunds mål behövde bli mer konkreta.
Detta resulterar i att vi vill arrangera minst ett träningsläger per år där ledare från smålandsklubbar för möjlighet att leda andra cyklister i större grupper på andra platser. Ledare får planera upplägget tillsammans i lärgrupper. Tillfället kommer att vara lämpligt att hålla andra kurser för styrelsepersoner, massörer och mekaniker för att på så sätt samla ”cykelsmåland” på samma ställe.

Efter ett mötet med några få klubbar märkte vi att det fanns något i det konkreta som vi hoppats. Ett nytt möte i november skulle passa perfekt för att kunna nå ännu fler klubbar att finna samarbeten. Men detta blev inte av p.g.a. att klubbarna inte anmälde sig.

I ett styrelsemöte i telefon i november bestämdes att vi försöker satsa på ungdomar och stötta tävlingar som har ungdomsklasser och själva hålla i träningstävlingar. MTB tempo, lvg tempo och kanske något poänglopp med ungdomar.

Vi skall vara på plats i någon form på alla tävlingar i Småland. Vi uppmanar också friskt klubbar att be oss gilla era klubbsidor på FB. Vi finns på också på Facebook – http://www.facebook.com/Smalandscf

Bästa hälsningar Mattias Thyr tillf. ordförande och valberedning Smålands CF